Magnetfiske

Magnetfiske är en relativt ny hobby som växer explosionsartat i hela världen, fler och fler människor vill prova detta.

Under året fiskar vi på våra campingar eller i dess närhet.

Vid magnetfiske använder vi en extremt stark magnet  som sitter fast i änden på ett starkt rep. Med hjälp av detta ”fiskar” vi helt enkelt efter prylar av metall som dumpats i vattnet.

Var beredd på att du kan få upp ett och annat, mer eller mindre igenkänningsbart efter år under vattnet.

Vill du ordna fiske någonstans?

Saknar du en plats du tror kan vara intressant att fiska på?Kontakta ccu@caravanclub.se med din idé så försöker vi ordna till en träff där.

Idéer som blir aktiviteter belönas med en CCY stålvattenflaskatill den som kom med idén.